top of page

PERFORMANS KOÇLUĞU NEDİR?

Bireyin hedeflerini (düşlerini), potansiyelini, birikimlerini ve yeterliliğini ortaya çıkarmasını sağlamayı, bulunduğu mevcut durumdan, tatmin olacağı bir üst seviyeye ulaştırmayı hedefleyen süreçtir. 

Sürecin farklı aşamaları vardır. Bu süreçte koçluk, bireyin yaşamında;

·    Öncelikle kendini tanımasına,
·    Hedeflerini ve vizyonlarını belirlemesine, 
·    Hedeflerine ulaşması için kaynaklarını fark etmesine,
·    Aynı zamanda da hedeflere giderken önüne çıkabilecek engelleri görüp, bunları ortadan kaldırmasına motive edendir.

5e3868b519062db1ba61794a_ICF_25Years_Col

Performans koçu öncelikle bireyin isteği doğrultusunda, bütün bu sürece dair farkındalık yaratacak soruları sorarak kişiye yoldaşlık edendir.

·    Probleme değil çözüme odaklanmasını sağlayandır.
·    Olumlu düşünme sürecine yönlendirir.
·    Güçlü sorularla farkındalık yaratır.
·    Hedefe ulaşmaya dair bireyi eyleme geçmek için güçlendirir.
·    Kendi gelişimini yapabilmesi için ödevler verir ve sonuçlarını takip eder, birlikte değerlendirir.

Bu sayede bireyin sadece kendi hayatının dönüşümünü değil, yaşam çemberindeki herkesle olan ilişkilerini de güçlendirmeyi hedefler.

İnsan; yaşamında sürekli probleme odaklandığında kendini çaresiz ve kurban hisseder. Bu durumda da bulunduğu koşullar için başkalarını suçlayan olur ve çözümün kendisinde olduğunu görmez, her hangi bir aksiyona geçmez, sonucunda da yaşamda ilerleme sağlayamaz. 

Çözüme odaklı olduğunda ise yaşama öfke duymak, şikâyet etmek yerine, evrende hali hazırda var olan tüm olasılıkları görmeye başlar ve etki edebileceği alana kaynak harcar. Suçlayan değil, sorumluluk alan olur ve zengin olasılıklar dünyasından bilinçle seçimler yaparak kendi yaşamını öz iradesi ile inşa eden olur.

Kısacası; performans koçluğu, bireyin içsel motivasyonu ile yeterliliğini görmesine, kendi öz değerini bulmasına, potansiyelini fark etmesine ve kendine inanırsa her şeyi mümkün kılabileceğine destek veren bir süreçtir.

İstersek, düşlersek her şey mümkün!

Bilgi için iletişim 

aynurgormus@gmail.com
www.duslemeatolyesi.com

bottom of page