top of page

EĞİTİM KOÇLUĞU NEDİR?

Günümüz eğitim ve yaşam koşullarında hem bireysel performansları hem de potansiyeli, yaratıcı süreçler içinde olabilmesi ve verimliliğini arttırabilmesi için ona ilham veren, “Birey-Koç” iş birliği ilişkisidir. Bütün alanlarda olduğu gibi, (kurumsal yöneticiler, sanatçılar ve sporcular, yetişkin bireyler) öğrencilerin de profesyonel koçluk desteği almaları; potansiyellerini ortaya çıkarmada ve maksimize etmede, gelecek yaşamlarına dair hedef belirleyebilmelerinde, yetkinliklerine ve performanslarına dair farkındalık kazandırmada ve arttırmada başarı ve tatmin dengesini doğrudan etkileyen bir süreçtir.

5e3868b519062db1ba61794a_ICF_25Years_Col

Güçlü sorular sorarak ve etkin dinleyerek, her türlü yargılamadan uzaklaşıp, güven vererek kişiyi tanır ve mevcut durumunu ortaya koyar, potansiyelini açığa çıkarır.Bireyinhedefleri doğrultusunda vizyon belirlemesine yardımcı olarak, ulaşmak istediği noktaya varması için kişiye inancını, motivasyonunu arttırmasına destek verir. Koç öğrenci adına karar vermez; onun kendini tanımasına yardımcı olur. Eğitim koçluğunun kişinin hayatına en büyük faydası, farkındalığını arttırmasına dairdir. Hedefe giden yolculukta, engelleri görür ama soruna değil çözüme odaklı yaklaşır. Öğrencinin motivasyonunu, yeterliliğini, kendi öz değerini bulmasını ve potansiyelini fark etmesini sağlar. Kısacası geleceğe ve hedefe doğru yol arkadaşlığı eden bir kavramdır eğitim koçluğu.

Hedefe ulaşmak için önce hedefi net belirlemek, sonra buna bir zaman belirlemek gerekir. Bir sonraki aşamada kaynaklar tespit edilir ve yolda ne gibi engellerle karşılaşılabilir, öngörülerle onlar ortaya konur. Hedefe ulaşmanın yolları da “Öğrenci-Koç” iş birliği ile belirlenir.

Öğrenciyi tanımaya çalışırken onun kimliği, yaşam üslubu, aile yapısı ve inanç kalıpları, yetkinlikleri, genel uyum ve davranışları, sosyal çevresi bütünsel olarak değerlendirilir. Eğitim koçluğuna dair temel yaklaşımlar şu şekildedir;

 • Bireyin ilgi alanlarına ve potansiyeline uygun en doğru hedefin netleştirilmesi

 • Bireyin öğrenme stilinin tespit edilmesine dair çalışılm

 • Hedef yolunda en önemli adım olan isteğin ve motivasyonun en üst düzeye çıkarılmasına destek

 • Verimli zaman ve süreç yönetimi ve çalışma planlarının oluşturulması

 • Sınav kaygısıyla baş edilmesine dair ve özgüven arttırılması için inanç kalıplarının, engellerin tespit edilmesi ve kaldırılması

 • Sürecin baskı ve stresle değil keyif ve tatminle yolculuğunun sağlanması

 • Gerektiğinde ebeveynle uyum için destek sağlanması

Sonuç olarak, eğitim ve öğretim hayatındaki deneyimler ve tatmin olunmuş bir hedef, başarısız deneylerden de meydana gelebilir.  Her yaptığına bir performans gibi bakabilmeli ve sonuna kararlılıkla, istikrarla, sabırla devam edilmelidir. Öğrencinin, sadece yolun sonuna odaklanması yerine, yolda geçen tecrübelerin de en az sonuç kadar önemli olduğunu fark etmesi sağlanır. 

Eğitim Koçluğu

içindeki hizmetler 

 • Planlama, ödev takibi ve sınav koçluğu

 • Öğrencinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak

 • Güçlü ve zayıf yönlerini belirleme (swot analizi)

 • Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek

 • Yaratıcılığını ve farkındalığını geliştirmek

 • Planlarındaki sapmaları ve sürdürülebilirliği denetlemek

 • Ailesi ve çevresi ile iletişimini geliştirmeye yoldaşlık etmek

Kareli Deftere Yazmak

Eğitim Koçluğu

içindeki hizmetler 

 • Okuldaki başarıların takibini sağlamak ve çözümler üretmek

 • Sosyal gelişimine katkıda bulunmak

 • Kaygı ve stres yönetimi

 • Kaygı ve stres nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışmak

 • Öz disiplin ve özgüven ve özsaygı kazanmasına yardımcı olmak

 • Zaman yönetimi

 • Öğrenme stillerini keşfetme

 • Ergenlik sürecini kolaylaştırmak

bottom of page