top of page

Yaşama İlham Olmak…Hayatında, kendine koyduğu hedeflere ulaşabilen insanları başarılı diye adlederiz genelde. Başarı çoğu zaman görece bir kavram olmakla beraber önemli olan elde edilen bu sonuçtan mutlu olabilmek, daha da önemlisi tatmin olabilmektedir.


Mutluluk dediğimiz şey de aslında sonuçta değil, sonuca giderken kullandığımız yollarda, o yolları giderken duyacağımız hazdadır. Onlar öğretici olandır, esas tecrübeler oralarda oluşuyor. İnsanoğlu çoğunlukla bu kısmı es geçiyor ve sonuca odaklı yaşıyor. Hedefe ulaşınca da önce kısa süreli bir tatmin ve bir süre sonra bu da bitiyor ve “bir sonra ki ne” demeye başlıyor.


İşte tam da bu sebepten dolayı ben “başarı” kelimesi yerine ulaşılmak istenen hedef yolculuğu demeyi tercih ediyorum. Başarı sanki içinde hırsı barındıyor, ama hedefe ulaşmak dediğimde azmi işaret ediyorum . Hırs negatif geliyor kulağıma ama azim ise çabayı ifade ediyor, sonunda da olmuyorsa kabullenip, elimden geleni yaptım diyebilmeyi…


İnsanoğlunun her daim bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak için büyük arzuları olmuştur. Çünkü insan hayatta varoluşunu sürdürmeye ve kendini geliştirmeye mecburdur. Bu üretimi gerçekleştirirken elbette bir çok kez başarısız olacaktır. Ancak bunu bir başarısızlık olarak değil de o sefer gerçekleşen performansın çalışmaması olarak görebilirse bir sonraki performansa enerjisi , isteği ,inancı olacaktır.


Bütünüyle kendini bir performansla başarısız ilan ederse, bütün içsel motivasyonunu kaybeder, yetersizlik duygusu başlar ve hayal kırıklığı yaşar. Üstelik her yeni performans aynı sonucu alacağın anlamına gelmez, yolunu ve şartlarını değiştirip, sonuca ulaşamadığın o performansın içindeki engelleri farkedip kaldırırsan , yenisinde istediğin sonuca ulaşmaman imkansızdır.


Yeter ki iste çünkü “eğer biz istersek herşey mümkündür.“ Çünkü tutku varsa , kendini bir şeyleri gerçekleştirmeye adarsan, pes etmezsen, çözüm ve sonuç her daim olacaktır. Hiç bir başarı hikayesi bir kerede oluşmamıştır, içinde mutlaka başarısız performanlar da elde edilmiştir . Zaten en büyük başarı hikayelerine tam da bu noktalarda pes etmediğin zaman ulaşırsın.


“Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.” “Mark Kay”


Hedefine ulaşmış insanların çoğunlukla ilham verici hikayeleri ve kendine has bir karakterleri vardır. Bu kişilerin hikayelerine baktığımızda kendi koyduğunuz hedeflere ulaşmanız için , kişisel veya profesyonel alanlarda başkalarının ardında rüzgar olduğuklarını göreceksiniz.


Bu istediğiniz sonuca ulaşmanız için önemli bir referans veya dış motivasyon elbette olacaktır. Motivasyon çoğu zaman dışardan beklenen bir şey gibi görünür ancak olması gereken içsel olanıdır. Çünkü mutlu olmak içsel bir seçimdir, dışarıya , sahip olduklarımıza bağlı bir sonuç değildir.


İlham ve motivasyon birbirinden biraz farklıdır. İlham veren insanlar , dışardan elde edecekleri bir teşviğe ihtiyaç duymanın ötesine geçerek, kendi içlerinde yaratacakları arzuları inşaa etmeyi başaran kişilerdir ve aksiyona geçmek için illa ki bir neden bulurlar. Yani ilham veren insanlar kendi içsel motivasyonları ile var olur ve idealleri hedefleri doğrultusunda yaşar ve kolay da vazgeçmezler. Başkalarının beklentilerine göre yaşamazlar. Bu da cesaretli olmayı gerektirir.


İlham veren insan olabilmek sonradan öğrenilen birşey midir, yoksa doğuştan mı bu enerji ile doğulur?


Bence kültür, aile, tutum, düşünce, davranış ve psikolojik dinamikler, çeşitli faktörlerin sonucudur böyle biri olabilmek. Ayrıca eğitim, sosyokültürel ortam ve kişisel deneyimler de önemli bir rol oynamaktadır.


Kendine has, ilham veren biri olabilmek mümkündür, hatta bu tanımlanabilir bile.


Zihninizin gelişime açık olması ve otantik bir insan olabilmek en önemli kriter bana göre. Çünkü bu insanlar sürekli bir değişim arayışı içindedir. Bu yönünün ve kapasitesinin açık ve bundan da sorumluluk duyabilen biri olması gerekmektedir. Samimiyeti geliştirmek ve bu davranışı alışkanlık haline getirmek büyük bir yükümlülüktür.


“Benim kuşağımın yaptığı en büyük keşiflerden biri, insanın düşüncelerini değiştirerek yaşamını da değiştirebileceği gerçeğini bulmasıdır.”

William James”


Başkalarına ilham veren insanlar, kendi ihtiyaçlarına odaklanmaya, kendilerini tanımaya ve geliştirmeye ciddi mesai harcalar. Başkaları ile kurdukları iletişime, söylemlerine, sınırlarına ve saygılı olmaya çok dikkat ederler. Fikirlerini iddialı bir şekilde ifade etmede çok iyidirler. Ama bunu başkalarına kabul ettirmek için ısrarcı olmazlar. Görüşlerini asla dolaylı değil doğrudan ifade ederler, ancak söylediklerine onaylanma çabası ve ihtiyacı duymazlar. Kendi içsel bir yol haritaları vardır. Gelecek onlara göre her zaman umut vericidir. Performanslar başarısız dahi olsa bir sonrakini , farklı yollarla denemeye her zaman cesaretleri vardır.


“Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir.”

Thomas Edison”


İlham veren bir insan olmak istiyorsak eğer , kendi hedeflerimiz doğrultusunda, başarı hikayeleri dinlemek, bu kişileri takip etmek , onların yolundan gitmek önemlidir. Burada en önemli şeylerden biri de ön yargılardan uzaklaşıp, kalıplaşmış kodlardan ve etiketlerden kurtularak, deneyim paylaşımlarına kendimizi açmaktır. Bu da kişisel gelişimle, tevazulu bir yaşamla , önce kişisel bütünlükle sonra başkalarıyla bütün olabilmekle mümkündür.


İnsanları etkilemenin bir yolu ilham olmak, diğer bir yolu da onları manüpüle etmekdir. Manipülasyon biraz daha teknik bişeydir ve bana göre samimiyetten uzaktır ve bu yüzden sürdürülebilir değildir. İlham olabilmenin içindeki en önemli şey “öyle yaşamak” dır zaten , davranışında, söylemlerinde samimiyet vardır.


Zamansal değildir, devamlılık içerir. İlham veren insanlar çok derinleri araştırır, nedenleri sorgularlar. En önemlisi hayallere ve kalbe dokunurlar.


Örneğin benim de en büyük ilham kaynağım olan “Gandhi“ hayat felsefesi ile dünyanın her yerinden insanlara ne kadar da çok ilham veriyor . En ilham veren ve bence insanın en temel davranış prensibi olması gereken sözlerinden ;


“Dünyada görmek istediğiniz değişim olun”


Yani “Cesur olan ve kalbinde saygı, sevgi ve hakikati besleyen bir kişi, kendisini bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yeteneğine sahip olarak görür” diyor.


İlham kaynaklarınızı bulmanız ve hayata ilham olmanız dileğiyle….


Sağlıcakla…

Aynur Görmüş


-derki.net Şubat 2020 sayısında yayımlanmıştır-Comments


bottom of page