top of page

(28) Sanat İyileştirir

Güncelleme tarihi: 16 Kas 2021Doğadaki bütün özellikler sanatın da temel unsurlarını oluşturur ve bütün sanat dalları doğanın bütünlüğünü örnek alır.


Toplumların kültürünün göstergesidir sanat ve geleceğe bıraktığı izlerdir. Bu sebeple de her kültür kalıcı olmak, kültürlerini nesillere aktarmak için sanat eserleri ortaya çıkarmıştır.


Art kelimesi Yunanca artunien demektir yani “düzenlemek” kelimesinden türemiştir. Sanat doğayı, hayalleri, yani görünmez olanı görünür kılan bir düzenleme halidir. Yani insanın doğaya karşı duyduğu hayranlığı, yaratıcılığını kullanarak görünür kılması ve bunu da kendi hayal dünyasındaki hali ile ifade etmesidir.


En yaygın sanat tanımı ise, sanatın maddi bir faydayı değil, insanlara haz vermeyi amaçlayan özel bir ifade şekli olduğudur. Haz, insanın ruhunu yükseltir. Bu aktarım sözlerle, renklerle, çizgilerle, seslerle vücut bulup, başkalarının da bunu yaşamasını amaçlar.


Arada bir de olsa ya da disiplin için de bir rutin olarak da olsa sanatsal bir hobi insanın tek gerçekliği olan an’ını yaşamasında çok önemli bir aktivitedir. Ve ister izleyicisi olalım sanatın herhangi bir dalının, isterse uygulayanı, önemli olan en iyiyi yapmak değil, yaparken aldığımız hazza odaklanmaktır. Sanatta yeteneğin de önemi çok büyüktür ama eğitimle, öğrenmeye çalışan olmakla da iyi bir uygulayıcısı olabilir insan isterse. Özünde ne yapmak, neyi izlemek, neyi okumak, neyi dinlemek istediğindir önemli olan. İlgi duyduğun sanatın bir dalının takipçisi olmak da kendini tanıma ve gerçekleştirmede önemli bir yoldur.


Yaşamdan keyif almak için kendini tüm maddesel kavramlardan soyutlayıp, içinde kaybolduğun, kendinle iletişimde olduğun bir yol bul ve hemen uygulamaya başlayan ol. En iyisi olmakla değil, yaptığından keyif alan olmayı hedefleyerek ve ertelemeden, yarın demeden...


Çünkü sanat insanın ruhunu iyileştirir.


Sanatla ve sağlıcakla

Aynur Görmüş
Comments


bottom of page