top of page

(26) Performans Koçluğunun Amacı

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2022


Birikimleri ve yeterlilikleri bir üst seviyeye taşıyarak hem kendi yaşamını hem de bütün yaşam çemberindeki ilişkileri ve iletişimi güçlendirmek için önemlidir. Yaşamdaki becerileri ve kalitesini arttırır. Temel amaç soru sormak üzerinedir.


Koçluğun kişinin hayatına en büyük faydası farkındalığı arttırılmasına dairdir.

Kesinlikle kişinin kendini tanımasına yardımcı olur. Bireyin hedefine giden yolculuğunda engelleri görmesine ama soruna değil çözüme odaklanmasına rehberlik eder.

İnsan problem odaklı olduğunda üretemez; çaresiz hisseder ve kurban psikolojisine girebilir. İnsan çözüm odaklı olduğunda ise sonsuz olasılıklar dünyasında yaşar; yaşama öfke duymak yerine neresinden etkili olacağına, katkı sağlayacağına bakar, istediğinde her şeyin kendi gücüne bağlı olduğunu fark eder.


Böylesi bir gerçeklikte suçlu yoktur, sorumluluk ve seçimler vardır; başarısızlık yoktur, deneyim ve performanslar vardır.


Performans Koçu, kişiyi bu olumlu düşünme sürecine yönlendirir. Kişinin motivasyonunu, yeterliliğini, kendi öz değerini bulmasını, potansiyelini fark etmesini sağlayan bir süreçtir. Bireyin kendi seçtiği hedeflerine ulaşmasında, performansını arttırarak gerek iş gerekse özel yaşamlarında kaliteli, etkin sonuçlar almasını sağlayan bir meslektir.


Koçluk; kişiyi tanımak ve mevcut durumunu ortaya koymak için güçlü sorular sorarak ve etkin dinleyerek, her türlü yargılamadan uzak, güven vererek, potansiyelini açığa çıkaran, kişinin hedefleri doğrultusunda vizyon belirlemesine yardım eden, ulaşmak istediği noktaya da varması için kişiye inancını, motivasyonunu arttırmasına destek veren, yol arkadaşlığı eden bir kavramdır.


Aynur GörmüşBilgi için iletişimComments


bottom of page