top of page

Kabul Görme BağımlılığıKendin olarak var olmaya çalıştığın hayatında, istediğin gibi yaşamana engel olan bir eylemdir bu “el alem ne der acaba” sorusuna bağımlı olmak.


Her insanın kendine güvendiği veya güvensizlik duyduğu alanları mevcuttur. Kendine güvenmek; insanın kendisini tanıyarak, yetenekleriyle ve gelişime açık yönleriyle kendini kabul etmesi, gelişim alanlarını tespit edip ama bunu da gerçekçi bir yerden yaşamasıdır.

Özgüvenli insan her şeyin en iyisini yapabilen değil, kaynaklarını ve potansiyelini keşfedip, önüne gerçekçi hedefler koyarak, beklentileri doğru belirleyen insandır. Bunun yanında elbette dışardan da fikirler alan ama en iyi karar mekanizmasının kendi iradesiyle verilen kararlar olduğunu bilendir. Gerekirse riske girerek, cesurca sorumluluğu alarak, sonucu her ne olursa olsun, bunun bir deneyim olduğunu görebilen ve deneyimin sonucundan olmasa da yolculuğundan keyif alarak ve tatmin olarak hayatı yaşayabilen insandır.


Kendine güvenen insan, kusursuz insan değildir, gelişime açık alanlarını tespit edebilen ve onları kabul etmekten kaçınmayan, istediğinde kendi içsel motivasyonu ile gelişim gösteren ve yine de her sonuçta olumlu düşünmeyi başarabilen insandır. Sonucu tatmin edici olmasa bile, olana sadece tek seferlik bir performans sonucu diye bakabilme, ama başka yeni performanslar da sergileyebileceğini kabul etme eğilimindedir.


Özgüvensiz insanlar ise kendilerini sevme ve kabul etme aşamasında başkalarının onaylarına, fikirlerine ihtiyaç duyarlar. Çoğunlukla hep kendilerini yetersiz hisseder, atılacak adımlarda diğer insanların onayını, takdirini almadan harekete geçemez, dışardan bir motivasyona ihtiyaç duyarlar. Bu da insanı sınırlı bir süre idare eder ve bu motivasyon kesildiğinde yeniden çöküş başlar ve olumlu gelişmeleri, küçük başarıları bile göremeyerek, kendini takdir etmeyerek hem fırsatları kaçırabilir hem de potansiyelini doğru kullanamazlar. İnsanın sadece varoluşundan dolayı sahip olduğu öz değerini, sürekli başkasının takdirine teslim etmekse esarettir.


İnsanlar hayatlarının bazı alanlarında kendini güvende hissederken bazılarında yetersiz hissedebilir. Örneğin bu alanlar akademik veya mesleki alanlar, fiziksel, sosyal, iletişimsel, kültürel alanlar olabilir. Birinde özgüvenliyken bir diğerinde gelişime açık olabiliriz. Bunların birçoğu bizim özgüven duygusuna yüklediğimiz anlamın sonucudur. Örneğin fiziksel görünümde, öğrendiğimiz kodlarla “bedensel güzellik anlayışımıza” uyan kriterleri sağlıyorsak kendimize bu alanda güveniriz, ya da yine öğrendiğimiz inanç kalıplarına göre “yeterince” sosyal olmadığımızı düşünüyorsak, kendimizi iletişim kurarken güvenli bir alanda hissetmeyebiliriz.


Kendine güvenmeyen insan davranışında; güvende hissedilmeyen alanlarda, otorite görünen kişilerden sürekli bir şeylere dair onay alma ihtiyacı görülür. Bunun sınırlarını bilip, makuliyetinden çıkabildiğinde, elbette bilgi edinmenin ötesinde, her durumda illaki onaylanmak, beğenilmek ihtiyacı hissetmeye başlarsa, bu bir süre sonra o alanda bağımlılığa sebebiyet verir.


Somut bir bağımlılık değil söz konusu olan; toplumdan, çevremizden, ailemizden, sevdiklerimizden hatta sevmediklerimizden bile onay alma bağımlılığından bahsediyorum. Yaşamda her insan aslında iyi görünme çabasıyla ve sonucunda da kabul görmek, ait olmak ihtiyacı ile yapıyor her şeyi.


Çünkü her insan çevresinden, beğendiği insanlar tarafından, örnek aldığı kişilerden dozunda takdir ve beğeni görmek ister, temel ihtiyaçlarından biridir insanın bu ama bahsettiğimiz şey bağımlı olma süreci ise herkes kendi hedef ve değerleriyle yaşam üslubunu belirlemelidir. Çünkü bir başkasının onayı bizim değer ve hedeflerimizle örtüşmeyebilir. Sevilmek, kabul görmek için kendi değerlerinden ödün verip, başkalarının onayına bağımlılık arttığında, hayatının hakimiyeti senden çıkar, dayatılmış bir hayat yaşamaya mahkûm olursun.


Başkaları ne der acabalardan, yaptığın her davranışa her söylemine onay almaktan kurtulduğun anda gerçekten özgür olursun ve yaşamının hakimiyeti işte o zaman senin elinde demektir. Bu da kendi gerçeğine ulaşabilmek demektir. Kendine hâkim olan, kendini gerçekleştirmeye ulaşan insanın bağımlılıkları olmaz. Beğenilmek, takdir edilmek dozunda kaldığında tatmin edici, motive edici, bir adım daha ileri götürmeye dair bir itici güç olabilir ama asla temel kaynak olmamalıdır.


Bütün bu özgüven, onaylanma ve takdirle motive olma ihtiyacı çocukluk yıllarındaki bilinçaltı kayıtlardan gelir. Bunlar sonradan öğrenilmiş inanç kalıpları olmakla beraber, temeli ailenin söylemlerinden veya sessizce empoze ettiği davranışlarından, yaşamındaki değerlerinden, eğitim sistemlerinin dayattığı başarı kavramlarından, çevresel faktörlerden ve yine toplumun dayattığı başarı algısının etkileridir.


Çocukken bu alanda değişim gösterecek kadar farkında, bilinçli ve güçlü değildir insan ama yaş ilerlediğinde, b