top of page

151- D e ğ i ş i m d e n   K o r k m a


 

Hayatın ve doğanın içinde nasıl hiçbir şey bir önceki günle aynı kalmıyor ve sürekli değişiyorsa, insan da doğanın bir parçası olarak bu doğal akıştan nasibini alıyor her gün. Her olanda bitende, ister zor ister kolay olsun, yaşadıklarından, yolda karşılaltıklarından büyüyor ve süreçten güçlenerek, öğrenerek çıkıyor, kaybetmiyor, tıpkı yaşama gelme amacımızda olduğu gibi hep deneyimliyor.

 

Yolculuğumuz boyunca yaşamımızda olan bu değişimler için elbette zihnimizeki ses farklı yorumlar yapabilir; kolay ya da zor gibi sıfatlarla anlamlar yükleyebilir. Bu iç ses ne derse desin, aslında hepsi bir deneyimdir ve bizi güçlendirerek bir sonraki güne, geleceğe hazırlar. Bazen acıtır, zorlar, bazen sevindirir ve başka bir insana dönüştürür ama bu deneyimler de kalbimizdeki düşlerimizi gerçekleştirmemize ışık tutar. Burada önemli olan yaşadığımız deneyimlerin karşısında biz kim oluyor, nasıl tepkiler veriyor, neyi seçiyoruz ve farkında olarak mı yapıyoruz bu seçimlerimizi?

 

Yıllarca inandıklarımız karşısında bugün artık bambaşka seçimler yapabiliriz ve bakış açımızın değişmesi de bizi tutarsız bir insan yapmaz. Tam da tersine, yaşamdan öğrendiğin deneyimlerinle esnek bir insan olduğunu, değişimi takip ettiğini, yeniliği de kolaylıkla kucakladığını gösterir. Bu insanı çok özgürleştirir. 

 

Doğada olan bitenle uyumlanmadığında, kabul etmemeye dair direnç gösterdiğinde, olan değişiyor mu?  Mesela, bunu da fark edebilir misin ve yaşadığın her deneyimde kendine bu soruyu sorabilir misin?

 

Unutma, değişime dirençte olduğunu hissettiğinde, olanı değiştiremediğini fark ettiğin anda sen seçimlerini yeniden gözden geçirebilirsin. Örneğin olan değişmiyorsa, olana dair zihninde yarattığın hikayeyi, bakış açını değiştirebileceğini hatırlayabilirsin! İnsan her istediği an’da istediği hale, tavra bürünenilen, ol’abilen bir varlık, sonsuz seçimler yapabilecek kadar da esnek bir zihin yapısına sahip bir canlıdır. 

 

Sana hizmet etmeyen, iyi gelmeyen hiç bir görüşte, düşüncede, duyguda ve davranışta takılı kalmak zorunda değilsin. Ve değişime açıklık, her an yeni anlamlar yaratabilmek zihnini çok özgürleştirir ve kendi gerçeğinde yaşamana kılavuzluk eder. 

 

Sağlıcakla

Aynur GörmüşComments


bottom of page