top of page

(15) Performans Koçluğu nedir?

Güncelleme tarihi: 16 Kas 2021Bireyin hedeflerini (düşlerini), potansiyelini, birikimlerini ve yeterliliğini ortaya çıkarmasını sağlayan, O’nu bulunduğu mevcut durumdan tatmin olacağı bir üst seviyeye ulaştırmayı hedefleyendir.


Sürecin farklı aşamaları vardır. Bu süreçte koçluk bireyin yaşamında;


· Öncelikle kendini tanımasına,

. Hedeflerini ve vizyonlarını belirlemesine,

· Hedeflerine ulaşması için kaynaklarını fark etmesine,

· Aynı zamanda da hedeflere giderken önüne çıkabilecek engelleri görüp, bunları ortadan kaldırmasına motive edendir.

Performans koçu bütün bu sürece bireyin isteği ile ona eşlik eden, farkındalığı yaratmaya yoldaşlık eden kişidir.


. Probleme değil çözüme odaklanmasını sağlayandır.

. Olumlu düşünme sürecine yönlendirir.

. Güçlü sorularla farkındalık yaratır.

. Hedefe ulaşmaya dair bireyi eyleme geçmek için güçlendirir.


Bu sayede sadece bireyin değil, yaşam çemberindeki herkesle olan ilişkilerini güçlendirmeyi de hedefler.

İnsan; yaşamında probleme odaklandığında kendini çaresiz ve kurban hisseder. Bu durumda da bulunduğu koşullar için başkalarını suçlayan olur, yaşamda ilerleme sağlayamaz.


Çözüme odaklı olduğunda ise yaşama öfke duymak, şikâyet etmek yerine, evrende hali hazırda varolan tüm olasılıkları görmeye başlar ve etki edebileceği alana kaynak harcar. Suçlayan değil, sorumluluk alan olur ve olasılıklar dünyasından bilinçli seçimler yaparak kendi yaşamını öz iradesi ile inşa eden olur.


Kısacası; performans koçluğu, bireyin içsel motivasyonu ile yeterliliğini görmesine, kendi öz değerini bulmasına, potansiyelini fark etmesine ve kendine inanırsa her şeyi mümkün kılabileceğine destek veren bir süreçtir.


Bilgi için iletişim
Comments


bottom of page